BRILL ORTADOĞU VE İSLAM ÇALIŞMALARI KOLEKSİYONLARI
 

KOLEKSİYON 1: Middle East and Islamic Studies E-Kitap Koleksiyonu

2007- 2019 kitap listesi için lütfen buraya tıklayınız.

 

KOLEKSİYON 2: Middle East and Islamic Studies E-Referans Koleksiyonu

Bibliography of Arabic Books Online  
The Bibliography of Arabic Books Online ( Online Arapça Kitaplar Bibliyografyası), 1960 yılından günümüze yayınlanmış tüm Arapça kitaplara ait bibliyografik künye bilgilerini       içeren geniş kapsamlı bir bibliyografik künye veri tabanı oluşturmayı  hedeflemektedir . 60,000’den fazla bibliyografik kayıt ve Arap isimleri dosyalarını içermektedir. İngilizce ve Arapça arama özelliği vardır.

Brockelmann Online 

Brockelmann Online Carl Brockelman (1868-1956) tarafından yazılmış olan Geschichte der arabischen Litteratur (GAL) orijinal cildine ve kapsam dahilinde indekslerinde bulunduğu 3 adet orijinal ek cilde erişim sunulmaktadır. 

Brockelmann in English :The History of the Arabic Written Tradition Online :

Bu yayın Brockelmann’ın ünlü Geschichte der Arabischen Litteratur (GAL) yayınının İngilizce tercümesidir. Brockelmann’ın çalışması Arapça yazılan çalışmalar ve klasik periyod hakkında bibliyografik bilgi sunmaktadır.

İçerik, kronolojik bölümlere ayrılmış ve edebi bir tarzda alt başlıklara ayrılmıştır. Kayıtlar, ikincil kaynaklara referans niteliğinde biyografik bölümler ve el yazması şeklindeki yazar çalışma listelerinden oluşmaktadır. Almanca versiyonunun aksine İngilizce tercümesi yazar isimlerini ayrıntıları ile açıklamaktadır.

 

Christian Muslim Relations Online  
Christian-Muslim Relations, a Bibliographical History Online, inançlar arasındaki tarihsel ilişkilere online erişim sağlamaktadır. Hıristiyan- Müslüman İlişkileri ile ilgili alanında rakipsiz, geniş kapsamlı bibliyografik referans çalışmasıdır. 

 

Christian Muslim Relations Online  600- 1500 Related Publications

Christian-Muslim Relations, a Bibliographical History Online, inançlar arasındaki tarihsel ilişkilere online erişim sağlamaktadır. 600’den 1500’e kadar olan dönemi kapsamaktadır. Hıristiyan- Müslüman İlişkileri ile ilgili alanında rakipsiz, geniş kapsamlı bibliyografik referans çalışmasıdır.  Arapça, Süryanice, Yunanca, Latince ve diğer dillerde kaydedilmektedir. Christian-Muslim Relations Kur’an içinde yar alan Hıristiyanların tedavisi, Kur’an yorumları, Peygamberin biyografisi, Hadis, Sünni hukuk ve fıkıh bilgilerini içermektedir.


Encyclopaedia Islamica Online  
Encylopedia Islamica Online 16 ciltten oluşmaktadır ve ek olarak İslam ve Müslüman Dünyasının en önemli kaynaklarından Dāʾirat al-Maʿārif-i Buzurg-I Islāmī ‘nin kısaltılmış    
ve  Persçeden- İngilizce’ye tercüme edilmiş versiyonuna erişim sunulmaktadır. Dāʾirat al-Maʿārif-iBuzurg-iIslāmī’ kaynağınını kısaltılmış ve tercüme edilmiş versiyonuna erişim sağlamaktadır. Şii Islam’a ilişkin özel ve detaylı içerik bulunmaktadır 
 
Encyclopedia of Islam   
Encyclopaedia of Islam Online (EI Online) 2. baskı (“EI2”) ve 3. baskılarının (“EI3”) yayınlanan tüm sayılarını içermektedir. 2007 yılında başlatılan son baskı için çalışmalar sürdürülmektedir. EI Online arama motoru her iki baskıdan en popüler ve en güncel sonuçları otomatik olarak taramaktadır. EI2 (1955-2005) ve EI3. (2007-) baskılara ait tüm materyallere erişim imkanı vardır. Yüzlerce bilim adamı tarafından girilmiş 11,000'in üzerinde kayıt yer almaktadır. Her makalenin sonunda kolay referans bilgileri yer alır. 
Encyclopaedia of Islam Online’a her 3 ayda bir 125-150 makale eklenmektedir. Bu da yıllık 800,000 kelimeye denk gelmektedir. 2013 yılında 550 yeni makale eklenmiştir. Ayrica 90 adet harita iceren Tarihi Islam Atlasi (Historical Atlas of Islam ) ‘da bu referans kaynağına 2012 yılında eklenmiştir. 

 

Broşür Linki: Encyclopaedia of Islam Broşürü

Direkt Erişim Linki:  http://www.brillonline.nl/subscriber/title_home?title_id=islam_islam 

Encyclopaedia of Islam First Edition Online


Online Edition

The Encyclopaedia of Islam First Edition ilk olarak 1913 ve 1936 tarihleri arasında yayınlanmıştır. İslam hakkında ansiklopedik çalışma talebi 19. Yüzyılda Müslümanlar ve İslamik kültürde yükselen sömürgeci ilgi üzerine doğmuştur. Bu benzersiz referans çalışması  20. Yüzyıl başlarına kadar olan filoloji, tarih, teoloji ve hukuk konularını kapsamaktadır.

Özellikler ve Faydaları
- alfabetik sıralanmış 9000 makale
- alanında uzman akademisyenler ile uluslararası işbirliği ile hazırlanmış içerik
- seçkin akademik geleneğin başlangıcı
- tarihi öneme sahip akademik söylevler

Encyclopédie de l’Islam en Ligne 

The Encyclopaedia of Islam (İslam Ansiklopedisi) Yeni 2.Baskı Fransızca versiyonu online olarak erişim kapsamındadır. Encyclopédie de l’Islam en Ligne; 20.yüzyılın genel olarak en çok kabul gören temel akademik çalışmalarından birisidir. Yüzlerce akademisyene ait 10.000’den fazla içerik ve girişi kapsamakta olup, EI2. (1955-2007) baskısına ait tüm materyallere erişim imkanı vermektedir. Hugh Kennedy tarafından hazırlanmış olan An Historical Atlas of Islam (İslam Tarihi Atlası) içinde yer alan tüm haritalar içerik kapsamındadır. 

Encyclopaedia of the Qur’ān Online 

Kuran terimleri, görüşler, kişilikler, yer adları, kültürel tarih ve Kuran çalışmaları ile ilgili en önemli konularda yazılmış kutsal kitap yorumlarını içeren ansiklopedik sözlüktür . 5 cilt içerisinde 1,000’e yakın kayıda erişim imkanı vermektedir.  Kuran hakkında batı dillerinde yayınlanan ilk ve en geniş referans çalışmasıdır. Batı ülkelerinde 1537- 1840 yılları arasında basılmış 40 adet Kuran’a Arapça ve diğer dillerde erişim sağlamaktadır. 

Broşür Linki:http://www.geminiltd.com.tr/dosyalar/Encylopedia_%20of_%20Quran_%20Online.pdf

 Örnek Sayfalar : 

• Abrogation (Encyclopaedia of the Qurʾān) 
• 
Contemporary Critical Practices and the Qurʾān (Encyclopaedia of the Qurʾān) 
 Exegesis of the Qurʾān: Classical and Medieval (Encyclopaedia of the Qurʾān) 
  
Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics Online

The Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics (Arap Dili ve Edebiyatı) Dünya çapında yüzlerce akademisyenin işbirliği ile hazırlanmış Arabistan ile ilgili tüm seviyelerde (Klasik öncesi ve Klasik Arapça, Modern Standart Arapça,Arapça lehçeleri, Arapçanın farklılıkları) yapılan çalışmaları kapsamaktadır 

 
Encyclopedia of Women & Islamic Cultures Online

The Encyclopedia of Women and Islamic Cultures (Kadın & İslam Kültürü) Müslüman toplumlarda yaşayan kadın ve İslam kültürü ile ilgili disiplinlerarası global bir projedir. Türünün tek referans çalışmasıdır. Alanlarında uzman 1.000’den fazla akademisyenin katılımı ile hazırlanmaktadır. Konuyla ilgili 400’e yakın, bölgesel ya da disiplinlerarası kayıt içermektedir.
 

Index Islamicus Online  

İslam ve Müslüman dünyası ile ilgili tüm konu alanlarını kapsayan yayınların uluslararası sınıflandırılmış bibliyografik bilgilerine, farklı Avrupa dillerinde erişim sağlanmaktadır. 1905’den günümüze, 475,000 den fazla kayda ve 3000’den fazla dergiye erişim bulunmaktadır.
Index Islamicus yılda 4 kez güncellenmekte, her üç ayda bir yaklaşık 5,000 – 6,000 yeni kayıt eklenmektedir. 2013 yılında 27,866 kayıt eklenmiştir.

Index Islamicus tek başına temel bir kaynak değildir. Diğer kaynak ve literatürler için rehber niteliğinde; din, kültür ve Müslüman dünyası ile ilgili araştırma yapmak isteyen kullanıcılara yardımcı olmak üzere tasarlanmış, kapsamı sürekli büyümekte olan kitap, dergi makalesi ve haber kaynaklarından oluşturulmuş oldukça geniş kapsamlı bir veritabanıdır. Index Islamicus içerdiği yayınları, karışık sınıflama ve eş anlamlı sözcükler sözlüğünü kullanarak görüntülemektedir. Bu sınıflandırmaların bir çoğu oldukça çeşitlidir – ‘Modern Türk Tarihi’ ve ‘Türk Milliyetçiliği’ gibi İslam ile direkt ilişkin olabilecek konularda da bilgiler yer almaktadır.

İçerik listesi:
https://brill.com/fileasset/downloads_products/35122_ii_surveyed_periodicals_2008_2017FINAL.pdf

Broşür Linki: http://www.geminibilgi.com.tr/dosyalar/Index_Islamicus_Online.pdf

Classic Arabic Texts Online

Classic Arabic Texts Online Part (CATO); yaklaşık 19,000 sayfa klasik Brill Arapça metinini tam metin aranabilir ve tek noktadan erişelibilir formatta erişime sunmaktadır.

CATO aşağıdaki yayınları içermektedir:

Bibliotheca Geographorum Arabicorum (with indices and glossaries!) edited by M.J. de Goeje and J.H. Kramers
• De Goeje’s edition of al-Ṭabarī’s Taʾrīkh al-rusul wa l-mulūk
• De Goeje’s edition of al-Balādhūrī’s Kitāb Futūḥ al-buldān
Origins of the Islamic State by Murgotten and Hitti, the English translation of al-Balādhūrī’s Kitāb Futūḥ al-buldān

Tüm metinler araştırmacıya eşsiz ve oldukça değerli bir deneyim sunmaktadır.  Classic Arabic Texts Online Part (CATO) tam metin Arapça metinleri aranabilir formatta erişime sunan tek online kaynaktır.

Middle Eastern Manuscripts Online 
Leiden Üniversitesi Kütüphanesi, Orta Doğu Elyazmaları konusunda dünyaca ünlü bir araştırma koleksiyonuna sahiptir. Çekirdek koleksiyon Leiden’li Oryantalistler Joseph Justus Scaliger (ö. 1609) ve Jacobus Golius (ö. 1667) tarafından bir araya getirilen ciltlerden oluşur. Franciscus Raphelengius (ö. 1597) ait bir düzine el yazması Scaliger koleksiyonuna dahildir. Bu koleksiyonlar, benzersiz, son derece nadir el yazmalarından oluşur. 

Brill ve Leiden Üniversitesi Kütüphanesi , kütüphanenin Arapça el yazmaları temel koleksiyonlarını dijitalleştirmek üzere güçlerini birleştirmişi ve Pioneer Oryantalistler adı altında online yayınlamışlardır. Lieden Üniversitesi’ne ait bu 3 koleksiyon ; Scaliger, Raphelengius ve Golius 
Bu yayın , 303 ciltlik 267 el yazmasına ait 109,517 sayfa içermektedir. Renkli ve yüksek çözünürlüklü imajlardan oluşur.

Broşür Linki: http://www.brill.nl/files/brill.nl/specific/downloads/47384-Press-Release-Middle-East-Manuscripts-Digitization.pdf

Middle Eastern Manuscripts Online 2 

 Bu online yayın Warner Koleksiyonuna ait 140 cilt ve 45,809 sayfa içeren Osmanlı Türkçesi, Arapça ve Farsça metinlerden oluşmaktadır. Tüm bu el yazmaları ünlü bilim adamı Levinus Warner’in 1644- 1665 yılları arasında İstanbul’da yaşadığı süreç içerisinde kendisi tarafından elde edilmiştir. Bu koleksiyon bir el yazısı (Codex Orientalis 432), 10 adet el yazması (Cod. Or. 498; 517; 801; 870; 1088; 1090; 1096; 1110; 1143; 1155; and 1175), ve emsalsiz bölümler içeren 11 adet el yazması ((Cod. Or. 309; 333; 662; 697; 730; 765; 835; 870; 898; 917 ve 923) Ünlü kişilere ait bir çok el yazması bulunmaktadır; örneğin Cod. Ör. 1122 ünlü Osmanlı bilim adamı ve tarihçisi Katip Çelebi‘ye aittir. 

Broşür Linki: http://www.geminiltd.com.tr/dosyalar/MEMO_1_2_Turkce.pdf


KOLEKSİYON 3: Primary Resources (Birincil Kaynak Koleksiyonları) 
 
ISBN                                  E-Koleksiyon İsimleri

978 90 04 19276 8         Early Western Korans Online 
978 90 04 19277 5         Muslims in Russia Online 
978 90 04 19278 2         Western Travellers in the Islamic World Online

                                           Russian-Ottoman Relations 

Part 1: The Origins 1600-1800 

Brill; bu benzersiz koleksiyon dahilinde Türkiye, Rusya, Ortadoğu ve Batı Avrupa tarihinin dinamik bir parçasını oluşturan çok önemli kaynakları erişime sunmaktadır. Bu kaynaklar Rus-Osmanlı ilişkilerinde askeri ve siyasi ilişkilerin bozulması ve bunun Avrupa toplumu düşünce yapısına etkilerinin detaylı incelemesini içermektedir. 

Yayın sayısı: 193 
Kullanılan diller: Latin, Almanca, Fransızca, İngilizce, İtalyanca 
E-ISBN: 978 90 04 19279 9 

Part 2: Shift in the Balance of Power 1800-1853

Bu koleksiyon; 1812 Bükreş ve 1820 Edirne (Adrianople) anlaşmaları ve Karadeniz’e açılma planları ve bunun diplomatik - ticari etkileri, geleceğe dair düşünceler ve savaş harekat alanları ile ilgili tartışma ve bilgilerini kapsamaktadır. Belirtilen konular üzerinde farklı bakış açısının sunulması koleksiyonu oldukça cazip kılmaktadır.

Yayın sayısı: 120 
Kullanılan diller: Batı dilleri, Almanca, Fransızca, İngilizce 
E-ISBN: 978 90 04 19280 5 

 

Part 3: The Crimean War 1854-1856  

Bu koleksiyon içinde Kırım savaşına ait bilgiler yer almaktadır. Rus tarafının görüşleri ; Rus gezgin ve Anatole Demidov (1812-1870), barış görüşmeleri diplomat Tchihatchef ve veteran asker Piotr Andreevich Viazemsky (1792-1878) tarafından sunulmaktadır. Türk tarafının görüşleri ise Tuk diplomatları Rüstem Efendi ve Said Bey ve Cezayirli şair Muhammad b. Ismail (1820-1870) tarafından aktarılmaktadır.

Yayın sayısı: 372 
Kullanılan diller: Batı dilleri, Alman, Fransızca, İngilizce
E-ISBN: 978 90 04 19281 2 

 

 • Part 4: The End of the Empires 1857-1914

Serinin son koleksiyonu oldukça çeşitli bilgileri kapsamaktadır. Bazı çalışmalar ticaret üzerine yoğunlaşırken bazı çalışmalar ise Osmanlı ve Rus devlet adamları ile ilgilidir içerik dahilinde tartışmalı ve propaganda amaçlı bilgilerde yer almaktadır. Koleksiyon; daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış olan kişisel görüşler, ülkelere ait siyasi görüşler, askeri analizleri de içeren değerli kaynakları bir arada erişime sunmaktadır.

Yayın sayısı: 263 
Kullanılan diller: Batı dilleri, Almanca, Fransızca, İngilizce 
E-ISBN: 978 90 04 19282 9 
 

 

İndirilebilir Dosyalar

Daha fazla doküman ve bilgi için lütfen destek@geminibilgi.com.tr adresine talebinizi bildiriniz.