BRILL HUKUK KOLEKSİYONLARI (Martinus Nijhoff Imprint)

 

International Law E-Kitap Koleksiyonu (2006-2019 / 527 e-kitap)

 Kitap listesi için lütfen buraya tıklayınız.

 

Human Rights and Humanitarian Law E-Kitap Koleksiyonu (2006 - 2019 / 689 e-kitap)

Kitap listesi için lütfen buraya tıklayınız.

 

Hague Academy of International Law Collected Courses Online (HACCO)  ISBN: 1875-8096

Hague Academy of International Law; 1923 yılında kurulmuş, uluslararası özel-kamu hukuku alanlarında akademik çalışmalar ve ilgili konulara ilişkin bilgilere erişim sunan yüksek prestijli bir kuruluştur. Akademinin çalışmaları BM tarafından tanınmakta ve desteklenmektedir. Amacı uluslararası hukuk alanında çıkan problemlerin tam ve adil olarak çözümünü desteklemektir .

The Hague Academy Collected Courses Online; koleksiyonu içerisinde 92 yılda 1300’den fazla derste sunulan , 367’den fazla (201.345 sayfa ) fazla cilt bilgiye erişim sunulmaktadır. İçeriğe her sene en az 7 yeni cilt eklenmektedir. Sonuç olarak uluslararası hukuk alanında düzenli olarak güncellenen tamamı taranabilir geniş kapsamlı bir ansiklopedi koleksiyonu ortaya çıkmaktadır.  


Temel Özellikleri:
Hukuk kütüphaneleri için oldukça gerekli bir kaynaktır
367 ciltten fazla içeriğe erişim sunulmaktadır
İçeriğe her yıl yeni eklemeler yapılmaktadır
İngilizce ve Fransızca dillerinde tamamen taranabilir formattadır

Referans Kaynağı

 Human Rights Documents Online  ISBN: 2210-7975

İnsan hakları ile ilgili tam metin taranabilir ve düzenli güncellenen dökümanlara 1980-2007 yılları arası içerik kapsamında online erişim sunulmaktadır. Dünya çapında resmi olmayan irili ufaklı, uluslararası ve lokal olarak çalışmakta olan 483  insan hakları organizasyonuna ait olan 40.000’den fazla dokümanHuman Rights Internet tarafından düzenli aralıklarla koleksiyona eklenmektedir. 

Konu alanları; yerli halklar, mülteciler, kadınlar, çocuklar, işkence, politik cinayetler, kayıp, kölelik ve soykırım, politik suçlular, ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü, özgür irade konuları ile ilgi temel insan haklarına ilişkin konulardır. Koleksiyon; Afrika, Asya- Pasifik ülkeleri, Ortadoğu, Latin Amerika, Kuzey Amerika ve Avrupa gibi tüm dünya ülkelerinde yaşamakta olan insan gruplarını kapsamaktadır. Resmi olmayan insan hakları organizasyonlarının bazıları uluslararası, bazıları ise lokal çapta temel insan hakları çalışmalarında yoğunlaşmaktadırlar.

Human Rigts Documents Online (HRDO) koleksiyonu yıllık olarak güncellenmekte vemikrofiş olarakta erişime sunulmaktadır. 1980 yılına kadar uzanan mikrofilmler Brill/IDC tarafından sayısallaştırılacaktır. Yeni kapsam içerikleri mikrofilm işleminden hemen sonra platforma eklenecektirler.

483 adet resmi olmayan insan hakları organizasyonu tarafından  (non-governmental human rights organizations) üretilmekte olan insan hakları ve sosyal barış ile ilgili basılı ve basılı olmayan dökümanlardan oluşmaktadır. Bu dökümanların çoğu ele geçirilmesi zor ve dağıtımı oldukça kısıtlı olan dokümanlardir ve çoğunlukla düşük kalitede kağıt kullanılarak, değişik şekil ve ebatlarda ve düzensiz aralıklar ile basılmakta olan dökümanlardır. Bellli başlı konularda yaşanan krizleri ortaya çıkaran ve çoğunlukla kriz sonrası kaybolan dökümanlara erişim sunulmaktadır.

The Yearbook of International Organizations

The Yearbook of International Organizations Onlinekamusal ve sivil toplum örgütlerinin geniş kapsamlı bilgi içeriklerini sunmakta olan bir veritabanıdır. Yearbook Online;64.000 uluslararası organizasyon, federasyon, akademik çevreler ve her tipte uluslararası aktör bilgilerini baskı kısıtlamalarından bağımsız olarak düzenli gücellenerek erişme sunulmaktadir. Yeni ve kullanımı esnek arayüz aracılığı ile tamamıyla aranabilir kapsam içeriğine ve organizasyon profil ve websiteleri linklerine erşsim sunulmaktadır.

 
Fayda ve Özellikler: 
Union of International Associations veritabanının tamamına erişim 
Organizasyon websiteleri ve kontak bilgilerine direkt erişim 
Uluslararası organizasyon şebekelerinin görsel sunumlarına erişim 
Organizasyon yapısı, tarihi, çalışan, lisan vb. bilgilerine erişim 
Organizasyon çalışanlarının biyografilerine erişim sağlanmaktadır 
İstatistiki bilgi ve analizler sunulmaktadır 
İçerik kapsamı düzenli olarak 6- 8 haftada bir güncellenmektedir 
Kullanıcı dostu güncel arayüz esnek arama ve görüntüleme opsiyonları sunmakta ve kullanım özellikleri her yıl geliştirilmektedir 

International Maritime Boundaries

      

Uluslararası denizcilik için benzersiz bir rehber olan international maritime boundaries online olarak erişime sunulmaktadır. 6 ciltten oluşmakta olan güncellenmiş cilt serisi bölgelere göre organize edilmiştir, haritalar ve anahtar kelime arama fonksiyonlarını da içermektedir. Özellikleri:
   - dünya üzerindeki tüm uluslararası deniz sınırlarının sistematik incelemesi
   - tüm modern deniz sınırları anlaşma metinlerini içeren kapsamlı içerik
   - kanunen belirlenmiş sınırların tanımları
   - sınırları içeren harita ve detaylı analizler
   - dünyanın 10 ayrı bölgesinde deniz sınırlarının kotrolünü sağlayan uzman raporları
   - deniz sınırları teori ve uygulamalarına ait temel konuları global perspektifte analiz eden ve 
      I-VI ciltleri için ülke bazında indeks bilgilerini içermekte olan çalışma raporlarına erişim

International Maritime Boundaries Online; uluslararası deniz sınırları uygulamalarında eşsiz bir kaynak oluşturmaktadır ve uluslararası hukukçular tarafından yaygın kullanıma sahip oldukça geniş kapsamlı bir referans kaynağı konumundadır.

İndirilebilir Dosyalar

Daha fazla doküman ve bilgi için lütfen destek@geminibilgi.com.tr adresine talebinizi bildiriniz.