DİN BİLİMLERİ TEOLOJİ VE FELSEFE KOLEKSİYONLARI

 

KOLEKSİYON1: Din Bilimleri Teoloji ve Felsefe E- Kitap Koleksiyonları (2007-2019 705 e-kitap)


 a- Religious Studies, Teolology and Philosophy E-Kitapları : ISBN 1877-9565

Kapsam: Dini Çalışmalar, Teoloji, Filozofi, Hıristiyanlık, Din Tarihi, Din & Toplum, Misyonerlik Çalışmaları

Kitap listesi için lütfen buraya tıklayınız.

 

b- Biblical Studies, Ancient Near East and Early Christianity E- Kitapları: ISBN 1877- 9514

Kapsam: İncille ilgili çalışmalar, Antik Musevilik, Antik Yakın Doğu, Eski Mısır, Ölü Deniz Parşömenleri Kumran Yazıtları (Dead Sea Scrolls), Gnostisizm & Manichaeism, Early Church Patristics (Kilise papazları tarafından yazılmış eski Hıristiyanlık çalışmaları) 

• E-Book Collection 2007-2011 (346 3-kitap)


KOLEKSİYON 2: Din Bilimleri, Teoloji ve Felsefe E-Referans Koleksiyonları

Brill Dictionary of Religion Online :  E-ISSN:1872-5287

The Brill Dictionary of Religion Online, zengin görüntü içeriklerini kapsayan 500’den fazla kayıt bulunduran online bir sözlüktür, din ile ile ilgili çok çeşitli alanlarda multi medya referans kaynaklarına erişim sunulmaktadır. Resmi kurumlara ait farklı teoloji ve öğretici söylemlerin dışında farklı dinler hakında da bilgilere eşit ağırlıkta yer verilmektedir. Orijinal olarak 4 ciltten oluşmaktadır.

Index to the Study of Religion Online E-ISSN: 1876-6641

The Index to the Study of Religions Online (ISR), dinlere ait akademik çalışmalara katkı sağlayan makalelerin özet içeriklerine online erişim sunan cross-search özelliğine sahip bir veritabanıdır. ISR’nin temel amacı, uluslar arası çapta bu alanda çalışan tüm akademisyenlerin işlerini kolaylaştırmaktır. ISR kapsamında yer alan 20.000’den fazla kayıt İngilizce ve birçok farklı dilde dergilerin özet bilgilerini içermektedir. Veri tabanına yılda 600 yeni kayıt eklenmektedir.
 

Religion Past and Present Online  E-ISSN:1877-5888

Religion Past and Present (RPP); dünya çapında en geniş kapsamlı din ansiklopedilerinden birisi olan Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG)’ın 4. Baskısının güncellenmiş İngilizce tercümesidir. Religion Past and Present (RPP); alanlarında uzman akademisyenlerin yıllar süren dini, teolojik ve İncille ilgili bilgilere ilişkin çalışmalarına dayanmaktadır. Uzun yıllar boyunca süregelen kapsamlı bilgi aktarma geleneği İngilizce ve online olarak erişim kapsamında sunularak devam ettirilmektedir.
 

World Religion Database  E- ISSN:1876-1410

The World Religion Database (WRD) ; dünyadaki tüm  ülkelere ait dini bilgiler ile ilgili detaylı istatistikleri içermektedir. Dinlere göre uluslararası nüfus dağılım bilgilerini sunan temel kaynak konumundadır WRD, veri tabanı içindeki nüfus araştırmaları ve anketler ile ilgili rakamları vurgulayan kaynaklara erişim sağlamaktadır.  WRD; Boston Üniversitesi içinde yer alan Institute on Culture, Religion and World Affairs (CURA) kurumunda geliştirilmektedir. 

WRD güncel ve tarihsel verileri gelecekteki tahmini gelişimler ile birlikte sağlamaktadır. Nüfus sayımı ve anket bilgileri de sunulmaktadır. WRD kullanıcıları, veri tabanı içerisinde yer alan kaynaklar ile ilgili yorum yapabilmektedirler. WRD veri tabanı düzenli olarak güncellenmektedir.
 

World Christian Database  E- ISSN: 1874-6551 
Dünyanın tüm ülkelerinde buluna 9000 Hıristiyan mezhep/tarikatı hakkında detaylı bilgileri içermektedir. 238 ülkeden 13.000 etnik insan , 5.000 şehir ve 3.000 vilayete ait detaylı bilgilere erişim sunulmaktadır. Dünya Hıristiyanlığı hakkında global istatistiki bilgilere odaklanmış tek veri tabanıdır.

 


Dictionary of Gnosis E- ISSN: 1873-8338
Özellik ve Faydaları:
 
• Batıya ait ruhani ve içsel bilgi konularında sunulan ilk kapsamlı referans kaynağıdır. 
• 180 ‘den fazla uluslararası uzman tarafından 400’den fazla makale içermektedir . 
• Bu alanda çalışmış tüm temel kişiliklere ait kayıtlara erişim sunulmaktadır 
 

 

İndirilebilir Dosyalar

Daha fazla doküman ve bilgi için lütfen destek@geminibilgi.com.tr adresine talebinizi bildiriniz.