BRILL PRIMARY SOURCES ONLINE
 

 Brill aşağıdaki alanlardaki temel kaynak materyalleri online olarak erişime sunmaktadır 

•  African Studies - (Afrika Çalışmaları) 
•  American Studies - (Amerika Çalışmaları)
•  Arts - (Sanat)
•  Asian & Pacific Studies - (Asya & Pasifik Çalışmaları)
•  Book History - (Kitap Tarihi)
•  Economics - (Ekonomi) 
•  European Studies - (Avrupalı Çalışmaları) 
•  History of Science - (Bilim Tarihi) 
•  Human Rights - İnsan Hakları 
•  Jewish Studies - (Yahudi Çalışmaları) 
•  Law - (Hukuk) 
•  Middle East Studies - (Ortadoğu Çalışmaları) 
•  Philosophy - (Filozofi) 
•  Religion / Theology - (Din / Teoloji) 
•  Slavic & Eurasian Studies - (Slav & Avrasyalı Çalışmaları)

Primary Source Collections (Birincil Kaynak Koleksiyonları) çoğu, alanlarında tek olan koleksiyonlardır. Primary Source Koleksiyonları dışında aşağıdaki koleksiyon gruplarına da erişim sunulmaktadır:

•  Art Sales Catalogues Online (ASCO) 
•  Human Rights Documents Online 
•  Mass Culture and Entertainment in Russia 
•  Reformation Sources Online 
•  The Early Modern Pamphlets Online (TEMPO) 
•  The Eastern Question

PRIMARY SOURCES KOLEKSİYONLARI LİSTESİ :http://www.primarysourcesonline.nl/?view=c

FORMAT 

Birincil kaynak koleksiyonlarının (Primary Source Collections) çoğuna PDF formatında görüntü içerikleri ile birlikte erişim imkanı bulunmaktadır. 

 

Daha fazla doküman ve bilgi için lütfen destek@geminibilgi.com.tr adresine talebinizi bildiriniz.