APA Style® CENTRAL,  APA Stilinde öğretim, yazma ve yayınlama için tek yetkin online kaynaktır. Kullanıcıların yazma ve profesyonel araştırma yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. APA Style CENTRAL sofistike eğitim öğrenim araçlarını gelişmiş yazma ve içerik yönetim teknolojisi ile birleştirmektedir. APA Style CENTRAL içinde yer alan tüm araçlar APA Style uzmanları tarafından hazırlanmaktadır.

Video: APA Style® CENTRAL: The revolutionary new electronic resource for APA Style

Eğitim, öğretim için gerekli uzman kaynaklar APA Style kuralları kapsamında sunulmaktadır.

Öğrenim Merkezi  : Öğrenim Merkezi kullanıcıların kendi yaklaşımlarını tasarlayabilecekleri zengin eğitici , öğretici kaynakları içermektedir.

Özellikler :

 • 66 Hızlı Erişim Rehberi
 • 18 Bilgilendirici Rehber
 • 10 Quiz
 • 10 Test
 • Publication Manual içeriğine direkt linkler

---------------------------------------------------------------

Araştırma Merkezi: Araştırma Merkezi ilk projeleri üzerinde çalışan araştırmacılar ve daha deneyimli araştırmacılar dahil tüm araştırmacılara yöneliktir. Türünün tek örneği olan elektronik referans kütüphanesi, interaktif proje planlama araçları ve daha fazlasını içermektedir. Uzmanlarca oluşturulmuş APA Style bibliyografik künye formatı ve  referans kütüphanelerde genel kullanıma sahip RIS formatını sunmaktadır.

Özellikler:

 • 17 Referans Kitabı

 • 2 Sözlük

 • Yardımcı Araştırma Araçları

Araştırma Merkezi’nde Tamamına Erişebileceğiniz Referans Kitapları:

APA REFERANS KİTAPLARI:
 1. APA Handbook of Research Methods in Psychology, Vol 1: Foundations, Planning, Measures and Psychometrics (Psikolojide Araştırma Metotları APA Elkitabı 1. Cilt: Temeller, Planlama, Ölçümler ve Psikometrik)
 1. APA Handbook of Research Methods in Psychology, Vol 2: Research Designs: Quantitative, Qualitative, Neuropsychological, and Biological (Psikolojide Araştırma Metotları APA Elkitabı 2. Cilt: Araştırma Tasarımları: Kantitatif, Kalitatif, Nöropsikolojik ve Biyolojik)
 1. APA Handbook of Research Methods in Psychology, Vol 3: Data Analysis and Research Publication (Psikolojide Araştırma Metotları APA Elkitabı 2. Cilt: Data Analizi ve Araştırmanın Yayınlanması)
 1. Beyond Significance Testing: Statistics Reform in the Behavioral Sciences, 2nd Ed. (Anlamlılık Testinin Ötesinde: Davranış Biliminde İstatistik Reformu, 2. Baskı)
 1. Consensual Qualitative Research: A Practical Resource for Investigating Social Science Phenomena (Fikir Birliğine Dayalı Kalitatif Araştırma: Sosyal Bilim Fenomenini Araştırmak için Pratik Kaynak)
 1. Exploratory and Confirmatory Factor Analysis: Understanding Concepts and Applications (Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi: Konseptleri ve Uygulamaları Anlamak)
 1. Handbook of Multimethod Measurement in Psychology (Psikolojide Multimetot Ölçümleme Elkitabı)
 1. Longitudinal Data Analysis Using Structural Equation Models (Yapısal Denklem Modelini ile Boyuna Veri Analizi)
 1. Measuring Psychological Constructs: Advances in Model-based Approaches (Psikolojik Yapıları Ölçmek: Model-bazlı Yaklaşımlarda Gelişmeler)
 1. Methodological Issues and Strategies in Clinical Research, 4th ed. (Klinik Araştırmada Metodolojik Konular ve Stratejiler, 4. Basım)
 1. Qualitative Research in Psychology: Expanding Perspectives in Methodology and Design (Psikolojide Kalitatif Araştırma: Metodoloji ve Tasarımda Perspektifi Genişletmek)
 1. Qualitative Strategies for Ethnocultural Research (Etnokültürel Araştırma için Kalitatif Stratejiler)
 1. Quantitative Models in Psychology (Psikolojide Kantitatif Modeller)
 1. Reading and Understanding Multivariate Statistics (Çokdeğişkenli İstatistikleri Okumak ve Anlamak)
 1. Reading and Understanding More Multivariate Statistics (Daha Fazla Çokdeğişkenli İstatistiği Okumak ve Anlamak)
 1. Secondary Data Analysis: An Introduction for Psychologists (İkincil Veri Analizi: Psikologlar için Giriş)
 1. Advanced Methods for Conducting Online Behavioral Science (Çevrimiçi Davranış Bilimi Uygulamak için İleri Seviye Metotlar)

 

APA SÖZLÜKLERİ:
APA Dictionary of Statistics and Research Methods (APA İstatistik ve Araştırma Metotları Sözlüğü)
APA Dictionary of Psychology 2nd Ed. (APA Psikoloji Sözlüğü 2. Baskı)

-----------------------------------------------------

Yazma Merkezi: APA Style CENTRAL araştırma raporu ya da makale yazmada herkesin kullanabileceği bir kaynaktır. Kullanıcılar farklı rapor formatları, en temel ya da orjiinal yayınlar (deneysel çalışmalar, literatür incelemeleri, teorik makaleler, metodolojik makaleler ve vaka çalışmaları) ya da herhangi tip APA Style raporu ile uyumlu temel formatlar içerisinden seçim yapabilirler.  

Özellikler:

 • Temel Rapor Formatını Sunan 8 Rapor Formatı
 • Diğer Yazar ve Eğitmenler ile İşbirliği
 • Referans ve Diğer Rapor Unsurları İçin Elverişli Araçlar
 • Yardım İçeriği ve İlişkin Kaynaklara Linkler

---------------------------------------------------------

Yayın Merkezi:  Çalışmalarını akademik literatür içinde yayınlamak isteyen araştırmacılar ya da kendilerini güncel yayın formatına alıştırmak isteyen öğrenciler için hazırlanmıştır.  Aramalar dergi, yazar anahtar kelime, metodoloji, popülasyon ve daha fazlası üzerinden yapılabilmektedir.

Özellikler:

 • 2,000’e yakın Hakemli Yayın
 • Detaylı Yayıncı Bilgileri
 • Global İçerik
 • Öğrenciler İçin Çok Önemli Bir Referans Noktası