BSOL ONLINE (BS, ISO, EN, IEC) uluslararası standartlar/teknik dokümanlar veri tabanı  

Dünya'nin ilk ulusal standart kuruluşu olan BSI’a ait 53 konu başlığında sunulan BSOL ONLINE veri tabanı, 90,000'in üzerinde standart içermektedir. Bu standartlar, bütün endüstri sektörlerine ait çok geniş disiplinleri içerir.

 

BSI tarafından yazılan, dünyanın en popüler standartlardan bazıları:

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, Gereklilikler

ISO 14001 Çevre

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği

ISO 27001 Bilgi Güvenliği

ISO 20000 IT Hizmet Yönetimi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

BSI'in en eski standardı, bugün bile hala kullanılan BS 275 Perçin Boyutları standardıdır ve 1927'de yayınlanmıştır. 

 

Kapsam :

EN (European Standarts) -Tüm Avrupa Standartları

BS- Tüm İngiliz Standartları 

ISO - %88

IEC (International Electrotechnical Commission) - %82

BSOL veritabanı; ASTM, ICE, IEEE standart veritabanlarına abonelikleri olan kurumlar için tamamlayıcı bir kaynaktır, bu kaynaklarla çakışma yoktur. Eklenen standartın içeriği tamamen aynıdır ve doküman kendi standart numarasını korumaktadır. Sadece başına ‘’BS’’ eki ve standardı İngiliz perspektifinden açıklayan özet bir paragraf eklenmektedir. (Örnek olarak BS EN …. veya BS ISO … gibi)

 

Erişim limitsiz kullanıcı erişimidir. Çıktı alma ve download etme limiti bulunmamaktadır. 

 

BSOL veritabanı kapsamında yer alan diger standartlar  yüzde oranları güncel  kayıtlara göre şu şekildedir: 

BSOL icerisinde EN standartlarinin tamamı (24,700+) yeralmaktadır.

BSOL içerisinde yeralan ISO standartları sayısı: 21,800+ (%88'ni kapsamaktadır) – BSI tarafından içerilmeyen standartlar; genelde spesifik standartlardır. Örn.; Kenya için üretilmiş Bambudan yapılmış köprü standardı gibi.

 

BSOL içerisinde yeralan IEC standartları sayısı: 4,800+ (%82'ni kapsamaktadır.)

 

BSI / SUNULAN İÇERİK

Standart sayısı

BS standarts

18,300+

ISO standarts

21,800+

IEC (International Electrotechnical Commission)

4,800+

EN (European Standarts)

33,445+

PAS documents (Publicly Available Specification

240+ (elektronik olarak sadece BSI’da bulunmaktadır)

BIP documents(Business Information Publication)

320+ (elektronik olarak sadece BSI’da bulunmaktadır)

EN /IEC/ISO draft standarts

5,700+

 

Diğer Bilgiler: 

 

• BSI standartları muhasebeden gözlük camına, her konuyu kapsar.
• Her yıl 6 bin standart gözden geçirilir ve yenilenir.
• Sadece basılı kopya olarak her yıl 130 bin BSI standart satılmaktadır.
• Her yıl 14 bin kuruluş BSI ile çalışmaya başlamaktadır, bu İngiltere'deki kuruluş sayısının sadece %9'udur. 

 

Kullanıcı görüşleri: http://www.youtube.com/user/BSIBritishStandards

 

 

İndirilebilir Dosyalar

Daha fazla doküman ve bilgi için lütfen destek@geminibilgi.com.tr adresine talebinizi bildiriniz.